Komisariat

Komisariat Policji w Piaskach

Komisariat Policji w Piaskach

 ul. Braci Spozów 19, 21 - 050 Piaski

tel. 47 81 21 410 fax 47 81 11 765 czynny w godzinach 7.00-15.00 (całodobowo Komenda Powiatowa Policji w Świdniku: tel. 47 81 21 210 lub alarmowy 112)


Kierownictwo:

Komendant Komisariatu Policji -  p.o. kom. Robert Świerszcz

e-mail: kppiaski.kppswidnik@lu.policja.gov.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach 7:00 - 15:00 w Komisariacie Policji w Piaskach.
Skargę można złożyć również na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kppiaski.kppswidnik@lu.policja.gov.pl lub: skargi@lu.policja.gov.pl


Telefon alarmowy dla osób niedosłyszących i głuchoniemych:  (48) 531 - 555- 444

obsługiwany przez oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

za jego pomocą, osoby niepełnosprawne (głównie niedosłyszące i głuchonieme), poprzez przesłanie informacji SMS-em, mogą wezwać Policję.

Jednocześnie informujemy, że opłata za przesłanie smsa jest uzależniona od taryfy operatora, z którego korzysta zainteresowana osoba.


Każda osoba, która wykorzysta ten numer w sposób złośliwy lub dla żartu, albo wywoła fałszywy alarm, jest narażona na odpowiedzialność karną.

 

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB POSLUGUJĄCYCH SIĘ JEZYKIEM MIGOWYM

Powrót na górę strony