KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIDNIKU

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Świdniku


KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIDNIKU

Adres:

Aleja Lotników Polskich 1

21-045 Świdnik

Telefon kontaktowy: 47 81 21 210

Telefon alarmowy: 112

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku w godzinach 7.30-15.30: 47 81 21 216

Fax: 47 81 11 757

e-mail: dyzurni.kppswidnik@lu.policja.gov.pl


Telefon do Sekretariatu Wydziału Prewencji: 47 81 21 234

Telefon do Sekretariatu Wydziału Kryminalnego: 47 81 21 265

Telefon do Sekretairatu Wydziału Ruchu Drogowego: 47 81 21 233


Telefon alarmowy dla osób niedosłyszących i głuchoniemych:  (48) 531 - 555- 444

obsługiwany przez oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Za jego pomocą, osoby niepełnosprawne (głównie niedosłyszące i głuchonieme), poprzez przesłanie informacji SMS-em, mogą wezwać Policję.

Jednocześnie informujemy, że opłata za przesłanie smsa jest uzależniona od taryfy operatora, z którego korzysta zainteresowana osoba.


Każda osoba, która wykorzysta ten numer w sposób złośliwy lub dla żartu, albo wywoła fałszywy alarm, jest narażona na odpowiedzialność karną.


POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB POSLUGUJĄCYCH SIĘ JEZYKIEM MIGOWYM

 


Powrót na górę strony