Policjant, ktory mi pomógł

"Policjant, który mi pomógł"

Ogólnopolski konkurs "POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ"

 

   Celem konkursu jest:

- podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
- zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze;
- promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie

 

   Zapraszamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń na najbardziej zasłużonych policjantów za pomocą formularza. Formularz zgłoszeniowy ogólnopolskiego konkursu "POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ" znajduje się pod adresem internetowym:

http://www.policjant.niebieskalinia.pl/

Powrót na górę strony